ระบบบริหารระบบรวม

เป็นระบบที่ใช้ในการตั้งค่าเริ่มต้นก่อนใช้งาน และ การทำงานอัตโนมัติต่างๆ ของทุกระบบงาน เพื่อปรับลักษณะการใช้งานให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และ ขนาดขององค์กร โดยกำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน ผู้ใช้งาน และ ความปลอดภัยของผู้ใช้งานแต่ละคน ได้ถึงระดับคลังสินค้า/สำนักงาน โดยมีคุณลักษณะ และ คุณสมบัติของการใช้งานดังต่อไปนี้

แผนภูมิขบวนการทำงานของระบบ (เหมือนบนจอภาพที่ใช้งานจริง)

 • กำหนดวันเริ่มต้น วันสุดท้ายของการทำงานในปีทางบัญชี รูปแบบของการแสดงผลของวันที่ในระบบ และ รูปแบบการแสดงผลของจำนวนแบบต่างๆ
 • กำหนดมาตรฐานวิธีการเคลื่อนไหวสินค้าในคลังสินค้าว่าเป็นแบบ FIFO หรือ LIFO
 • กำหนดการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้ระบบของผู้ใช้งาน (User Authentication) ว่าจะใช้ของระบบ ActiveERP หรือ ใช้ของ Microsoft Windows Authentication (SSPI)
 • กำหนดสิทธิ์ความปลอดภัยในการใช้งานแบบกลุ่ม และ ระดับผู้ใช้งานรายบุคคลที่สัมพันธ์กับรูปโครงสร้างองค์กร และ หน้าที่ตำแหน่งงาน โดยสามารถกำหนดสิทธิ์ในแต่ระดับเมนู สำหรับแต่ละผู้ใช้งานได้ละเอียดถึงระดับคลังสินค้า/สำนักงาน ทำให้ผู้ใช้งานแต่ละคนได้ทำงานได้เหมาะสมกับหน้าที่ของแต่ละคนในแต่ละระบบงานในแต่ละสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถเลือกใช้งานกับฐานข้อมูลหลายบริษัทได้พร้อมๆ กันทั้งฐานข้อมูลปัจจุบัน ฐานข้อมูลในอดีต หรือ ฐานข้อมูลที่ใช้ในการฝึกอบรมตาม สำนักงาน/คลังสินค้า นั้นๆ จากหน้า Login
 • กำหนดความสัมพันธ์ข้อมูลระหว่างแผนก (Department) กับศูนย์ต้นทุน (Center) ตามรูปโครงสร้างองค์กร
 • ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคำในภาษาต่างๆ เช่น ไทย จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น ลาว เวียตนาม เขมร พม่า และ อื่นๆ ตามมาตรฐานของ Microsoft Windows ที่ต้องการใช้กับคำพูดกำกับบนหน้าจอ (Labels). คำอธิบาย (Tool Tips), คำอธิบายช่องแสดงข้อมูล (Data Fields) และ คำสนทนา (Message) ต่างๆ ได้เอง
 • กำหนดวิธีการอนุมัติงานตามจุดขบวนการต่างๆ ที่อยู่ในรูป Workflow ในหน้าจอของแต่ละระบบงานว่าให้เป็นแบบคนเดียว (Single Approval) หรือ มากกว่าหนึ่งคน (Parallel Approval) และ ตั้งค่าให้มีการส่งข้อความไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเมื่อนุมัติแล้วผ่านการส่งข้อความภายในระบบ (Operation Message) หรือ อีเมล์ใช้ร่วกับ Microsoft Outlook
 • กำหนดส่วนประกอบรหัสเอกสารแบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้นในขบวนการทำงานหลายรูปแบบได้เอง เช่น บริษัท + รหัสสำนักงาน + Prefix + เลขที่รหัสต้นทุนของหน่วยงาน + Midfix + วันที่ + Suffix + ลำดับเลขที่ได้ทุกรูปแบบตามต้องการ
 • ตั้งค่า Parameter การใช้งานในขบวนการทำงานต่างๆ ของแต่ละระบบงาน (Modules’ Configuration Parameters) ให้เหมาะกับกฏทางธุระกิจ และ ขนาดขององค์กรที่มีการใช้งาน PC จำนวนน้อยไปถึงจำนวนมากได้คล่องตัว
 • ตั้งค่าการใช้งานเครื่องขายสด ที่ใช้เป็น PC ให้มีหมายเลขตรงตามที่แจ้งไว้กับกระทรวงพาณิชย์
 • กำหนดค่า Email Server และ Fax Server เพื่อใช้ในการส่ง Email และ Fax อัตโนมัติจากระบบงาน
 • ให้รายงานการใช้งานตามเวลาจริงที่สำคัญๆ ตั้งแต่ การเข้าใช้ระบบ การเรียกใช้โปรแกรมต่างๆ ของผู้ใช้งานอย่างละเอียดถึงระดับการเพิ่ม แก้ไข และ ลบ แต่ละเลขเอกสาร
 • ทำการปิดระบบสิ้นปีบัญชี เพื่อยกยอด และ รายการที่คงค้างของปีก่อนหน้าข้ามไปเริ่มฐานข้อมูลของปีบัญชีใหม่
 • มี Administration Data Cube และ Data Extraction Package มาตรฐานที่มีรายละเอียดให้ใช้ในการวิเคราะห์การใช้งานในระบบได้ละเอียดตามมุมมองที่ต้องการโดยใช้ Business Intelligent Tools ที่ต้องการได้เอง