ActiveERP คือระบบซอฟต์แวร์รวมที่ใช้บริหารทรัพยากรของทั้งองค์กร แบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ที่สามารถเพิ่มคุณสมบัติให้เหมาะสำหรับทุกองค์กรที่ต้องการระบบซอฟต์แวร์ ERP ที่มีความสามารถทำการวิเคราะห์ Business Analytic ข้อมูลทางด้าน CRM ให้และ Supply Chain อย่างเพียงพอเพื่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานให้เป็นแบบมาตรฐาน ทำงานต่อเนื่องไม่ซ้ำซ้อน ใช้งานง่ายรวดเร็ว และ สามารถนำข้อมูลจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เพื่อช่วยให้การบริหารงานได้ถูกต้องทันเหตุการณ์

คุณสมบัติทั่วไปของ ActiveERP โดยสรุปเพื่อให้เข้าใจง่ายมีดังนี้

 • ใช้งานง่ายโดยทำงานตามรูปขบวนการ (Workflow Process) ที่แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหน้าจอหลักของแต่ละระบบงาน โดยใช้ Right-Mouse Click ที่รูปของขบวนการแล้วเลือกทำงานจากเมนูที่ปรากฏขื้น (Pop-up Menu) ได้ทันที
 • ทำงานได้หลายภาษาในระบบเดียวกันโดยทำงานแบบภาษาคู่ เช่น อังกฤษ-ไทย ไทย-ไทย หรือ อังกฤษ-ญี่ปุ่น โดยกำหนดความต้องการใช้ภาษาคู่ของที่ PC ของแต่ละคนได้เอง
 • สามารถกำหนดภาษีมูลค่าเพิ่มตามรายรหัสสินสินค้า และ รายลูกค้า เป็นระบบบัญชีมาตราฐานตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร โดยสามารถทำบัญชีได้ทั้งแบบ Periodic หรือ Perpetual และ การคำนวณต้นทุนแบบ Weight Average และแบบ Moving Average และแบบ FIFO
 • มีระบบ GL ที่รองรับการทำงานกับเงินตราได้หลายสกุล และ รองรับรหัสทางบัญชีได้ 5 ระดับ และ มีระบบสร้างรายงานแบบต่างๆ (Report Generator) และ เปิดให้จัดรูปแบบรายงานได้ตามความต้องการด้วยซอฟต์แวร์ Crystal Report
 • สามารถการทำงานแบบ Online และ Offline ตามสำนักงานที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ สามารถแยกฐานข้อมูล (Distributed Database) เพื่อติดตั้งตามสถานที่ตั้งที่อยู่ห่างไกลกันโดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เหมือนกันได้ตลอดเวลาแบบทันที (Real-time) และ ตามช่วงเวลาที่กำหนด (Scheduled) ทำให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วในแต่ละสำนักงานถึงแม้จะมีข้อจำกัดทางเครือข่ายสื่อสาร
 • สามารถกำหนดรหัสเอกสารแบบอัตโนมัติ ได้หลายรูปแบบ เช่น รหัสสำนักงานอย่างย่อ + รหัสหน่วยงาน + วันที่ + ลำดับเลขที่
 • สามารถใช้ระบบรหัส Barcode มาตราฐานทุกแบบ และ บันทึก Serial Number ได้ทั้งระบบ
 • สามารถกำหนดจำนวนคลังสินค้า และ จำนวนจุดที่เก็บสินค้าได้ไม่จำกัดแบบ FIFO โดยสามารถเบิกสินค้าตามวันที่จะหมดอายุ แล้วตามแบบ FIFO หรือ ตามแต่จะเลือกของ Goods Received Lot โดยมีการเก็บมูลค่าทั้งแบบตามจริง และ มูลค่าเฉลี่ย
 • สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี และ รหัสโครงสร้างขององค์กรได้ละเอียดแบบ Cost/Profit Center
 • สามารตั้งค่าการทำงานระบบต่างๆ (Application Modules’ Parameters) ให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละธุรกิจที่มีจำนวนคนน้อยที่รวดเร็ว ไปถึง จำนวนคนมากที่ต้องการอนุมัติตามขั้นตอนขบวนการทำงาน
 • สามารถกำหนดการอนุมัติงานทั้งแบบคนเดียว (Single Approve) และ มากกว่าหนึ่งคน (Parallel Approve)
 • ได้รับการออกแบบมาให้รองรับการทำงานที่มีปริมาณงานมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีความเชื่อถือของระบบสูง โดยสามารถทำการเปลี่ยนไปใช้ฐานข้อมูลสำรองได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที
 • มีระบบ Data Mart และ Data Warehouse เพื่อช่วยทำการวิเคราะห์ และ รายงานด้วย Business Intelligent Tools ได้สะดวกรวดเร็ว
 • ทำรายการ และ เรียกดูข้อมูลที่จำเป็นผ่านระบบ Internet และ Smart Phone และ Tablet ได้