สวัสดีครับทุกท่าน ในปี 2562 นี้ทางบริษัท เวิร์คโฟลว์ ออโตเมชั่น จำกัด มีความยินดีเสนอโครงการใหม่ที่น่าสนใจคือ สินค้า และบริการของระบบ ActiveERP มี 2 โครงการให้ท่านได้พิจารณาดังต่อไปนี้

 

  1. โครงการ ActiveERP LIKE
    เป็นโครงการเสนอระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ที่พัฒนาโดยทีมคนไทย และได้มีการใช้งานมามากกว่า 7 ปีมีความสมบรูณ์ในระดับพอเพียง++ ไว้ใช้ดำเนินธุระกิจไปในในยุคเศรษฐกิจ 4.0+ ด้วยกัน โดยได้นำเสนอ Bundled Package ของระบบ ActiveERP ในระดับราคาที่พอเพียง เพื่อให้ท่านที่กำลังพิจารณาจะเริ่มใช้ระบบ ERP หรือท่านที่กำลังมองหาระบบ ERP ที่ดีกว่าระบบเก่ามาทดแทนของเดิม ขึ้นอยู่ตามขนาดขององค์กรของท่านให้ใด้เลือกซื้อไปใช้งานได้ดังนี้


 

 

    หรือ ติดต่อสอบถามราคาได้ถ้าต้องการระบบย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากที่มีใน Bundled Package เพิ่มเติม หรือต้องการใช้งานพร้อมกันได้มากกว่า 50 PC

 
  2. โครงการ ActiveERP OPEN
    เป็นโครงการที่เปิดให้สมาชิกเข้าถึงโปรแกรมต้นแบบ (Source Code) ของโปรแกรม ActiveERP ที่ทำงานสัมพันธ์กันแบบ Workflow อย่างต่อเนื่องแบบ Real-time ทั้ง 16 ระบบ กับผู้ที่เป็นสมาชิกที่เป็น Software Houses หรือเป็นบริษัทลูกค้าที่มีทีม Programmer จะได้สิทธิ์ในการเข้าดำเนินการปรับปรุงโปรแกรม ActiveERP เพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้าได้เอง ซึ่งทำให้สมาชิกของโครงการนี้มีความมั่นใจได้ 100% ว่าจะใช้งานระบบ ActiveERP พร้อมกันได้อย่างคุ้มค่า และต่อเนื่องยาวนานในทุกมิติเท่าที่ต้องการ

วิธีการสมัครสมาชิกโครงการ ActiveERP OPEN ทางบริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจสามารถเข้าดู Specification ในเบื้องต้นของระบบ ActiveERP ได้ที่เว็ปนี้ และสามารถติดต่อรับใบสมัคร พร้อมกฎของการเป็นสมาชิกได้ โดยการส่ง Company Profile พร้อมแจ้งความประสงค์ที่จะสมัครโครงการนี้ส่งมาที่อีเมล ActiveERP-Open@workflow.co.th

 

Enter WorkFlow Web Site